Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HSV Batavia

Wegens te weinig deelnemers afgelast.

NK IPO Hollandse Herders

Op 11 augustus 2018 wordt voor de 11e keer het “Open Nederlands Kampioenschap IPO Hollandse Herders” gehouden.

Dit jaar is HSV Batavia te Lelystad de gastvereniging die dit evenement organiseert, met ondersteuning van de NHC.

Keurmeesters:

A: Willem Spies

B: Arie Stam

C: Rick Zainal

Pakwerkers:

Korte werk: Edris Fatih

Lange werk: Jack Stienstra

De Hollandse Herder is enorm veelzijdige sporthond en mag zich met trots tonen op het IPO-veld. Wij nodigen dan ook iedere geleider met een

Hollandse Herder die de

IPO-sport bedrijft, van harte uit om zich in te schrijven voor dit kampioenschap. Er kan ingeschreven worden voor elk de 3 disciplines IPO I, II en III

Schrijf je in voor 28 juli 2018 via onderstaand formulier. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Indien deze niet wordt ontvangen, neem

dan even contact op via [email protected]<mailto:[email protected]>

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-

Na afloop houden we een informeel feestje met BBQ. Geef jezelf plus je supporters op via

[email protected]<mailto:[email protected]>

Bijdrage voor deze BBQ is € 12,50 p.p.

Variëteit*
m\v*
Behaald Africhting certificaat*
Lid van
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

Deelnemer verklaart bij het verzenden van dit formulier zich te zullen houden aan de bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer, alsmede die van de N.H.C,. en dat, voorzover hem/haar, de ingeschreven hond gedurende 12 weken niet in de omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen laten deelnemen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Inschrijven verplicht deelnemer tot het betalen van € 20,- inschrijfgeld. Te voldoen voor 4 augustus 2018 op rekeningnummer NL56 INGB 0007 2614 99 t.n.v. H.S.V. Batavia