Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HSV Batavia

De 10e editie van de Lelybokaal 2014 word gehouden op zondag 25-05-2014

De Lelybokaal is een jaarlijks terugkerende B/C-wedstrijd bedoeld voor zowel ervaren als onervaren geleiders. Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen door gecertificeerde honden, dat wil zeggen honden in het bezit van minimaal het IPO I diploma, binnen de NBG zijn deelcertificaten namelijk niet toegestaan.

De oorsprong van de Lelybokaal is dat er een mix is van onervaren en ervaren geleiders die met elkaar, als team, aan een wedstrijd kunnen deelnemen. Als vereniging kunnen wij er dan samen met de deelnemers een positieve en opbouwende dag van maken. Het belangrijkste is dat de onervaren geleiders maar op 1 onderdeel uitkomen waarmee zij dan ervaring opdoen en dat kan dan weer een stimulans zijn om later toch eens aan A/B/C-wedstrijden te gaan deelnemen. Verder zijn er ook honden die op een van de onderdelen wat minder geschikt zijn, deze wedstrijd is voor dergelijke honden daarom een mooie gelegenheid om toch eens, samen met bijvoorbeeld een clubgenoot, aan een wedstrijd deel te nemen.

De Lelybokaal is een teamwedstrijd waar elke geleider met z??n hond 1 onderdeel doet, B (appel) of C (manwerk). Met dezelfde hond mag niet 2x hetzelfde onderdeel worden gedaan, het is dus wel mogelijk om 2 teams samen te stellen waarbij 1x B en 1 x C wordt gedaan.

De Lelybokaal is een gezellige wedstrijd in een ontspannen sfeer, een wedstrijd zonder mes op tafel maar er wordt wel op een goed niveau gekeurd. De sportiviteit tussen de ervaren wedstrijd geleiders en de onervaren geleiders is bij deze wedstrijd altijd erg groot, waarbij naar beginnende wedstrijdgeleiders vaak tips en complimentjes worden uitgedeeld. Kortom, een hondensportwedstrijd zoals het hoort.

Keurmeesters Afd B: Gerard List                                 Afd C: Arie Stam


Pakwerker Kort : Piet Swagerman                    Pakwerker Lang :Jack Stienstra

Reserve Wesley Haakamn                                       

Digitaal inschrijven

Formulier geheel invullen en vezenden2x per team

Gegevens Geleider

Voor gegevens geleider 2 eerst verzenden en opnieuw invullen

Reu of Teef*
Gaat akkoord met de voorwaarden*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

Sluitings datum inschrijving 11-05-2014

-Iedere geleider/eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar hond.

-HSV Batavia kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor iedere vorm van eventueel door derden geleden schade.

-Inschrijven verplicht tot betaling.

Het inschrijfgeld bedraagt ? 20,00 per team dit dient voor 11-05-2014 te zijn voldoen op:

HSV Batavia , ING rek. 7261499 ( Iban NL56INGB0007261499) o.v.v. Lelybokaal2014

Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan de bepalingen,regelementen en statuten van de Raad van Beheer,en ook die van de NBG en bovendien dat,voor zover hem/haar bekend,de ingeschreven hond gedurende 12 weken niet in de omstandigheden heeft verkeerd,waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enig andere zieke van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt.

Hi/zij verklaart voorts de hond niet te zullen laten deelnemen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.