Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HSV Batavia

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE REGIONALE PAKWERKERSBEOORDELINGSDAG


Voorwaarden voor deelname:

a. u dient lid te zijn van de N.B.G.

b. u dient in het bezit te zijn van een geldige pakwerkers licentie van de N.B.G.

c. u dient minimaal 2 honden (bij voorkeur IPO III honden) mee te brengen die tevens

minimaal 2x een programma kunnen draaien op uw eigen pakwerker

Onderstaande strook dient uiterlijk 3 weken voor de beoordelingsdag in het bezit te zijn van uw

regiocommissaris.

Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor de regionale pakwerkers beoordelingsdag.

Brengt de volgende honden mee:

Huidige N.B.G. licentie met de kwalificatie: C B
Pakwerkerslicentie van een rasvereniging: ja nee
Draagt de beschermarm: links rechts *
IPO
IPO*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible